پايگاه اطلاعات
RSS Feed
پايگاه اطلاعات
     
نحوه ي ايجاد آدرس پست الکترونيکي دانشگاهي و تغيير رمز آن جهت اعضاء هيئت علمي ، کارمندان و دانشجويان الف : اعضاء هيئت علمي و کارمندان اعضاء محترم هيئت علمي و کارمندان گرامي دانشگاه لازم است جهت دريافت آدرس ايميل ، به وب سايت دانشگاه مراجعه و از ب...