پايگاه اطلاعات
پايگاه اطلاعات: پست الکترونيک
نحوه ي ايجاد آدرس پست الکترونيک دانشگاهي و تغيير رمز آن
ارسال توسط کارشناس امنیت on 18 May 2014 08:18 AM

 

نحوه ي ايجاد آدرس پست الکترونيکي دانشگاهي و تغيير رمز آن جهت اعضاء هيئت علمي ، کارمندان و دانشجويان

الف : اعضاء هيئت علمي و کارمندان

اعضاء محترم هيئت علمي و کارمندان گرامي دانشگاه لازم است جهت دريافت آدرس ايميل ، به وب سايت دانشگاه مراجعه و از بخش مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات، قسمت فرمها ، فرم مربوط به درخواست آدرس پست الکترونيک را دانلود و تکميل نموده و به امضاء رييس واحد يا رييس دانشکده برسانند و مسئول دفتر واحد آنرا اسکن نموده و ضميمه نامه اي نمايند که به منظور معرفي ايشان ، از طرف رييس واحد يا دانشکده به رياست مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت دستور ارجاع مي گردد

 فرم درخواست مذکور،  در آدرس زير موجود مي باشد

http://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/8F12Dd01.pdf

ضمناً اعضاء محترم هيئت علمي جهت تغيير کلمه عبور يا رمز آدرس پست الکترونيک ، لازم است با مسئول شبکه دانشکده خود  تماس حاصل نمايند يا از طريق اتوماسيون درخواست خود را به ايشان ارسال فرمايند

کارمندان محترم، نيز درخواست تغيير رمز را با ذکر آدرس ايميل دانشگاه از طريق اتوماسيون اداري براي اينجانب هما بديعي کارشناس نرم افزار مرکز فناوري اطلاعات ارسال نمايند

ب: دانشجويان مقطع کارشناسي ، ارشد  و دکتري

  دانشجویان محترم جهت ايجاد آدرس پست الکترونيک ( و يا براي تغییر کلمه عبور مربوط به آدرس ايميل خود) لازم است با استفاده از شماره دانشجويي و رمز مربوط به سامانه دانشجويي يعني سيستم گلستان  به آدرس زير مراجعه نمايند

http://eias.ui.ac.ir

 

 (189 راي دهيد.)
اين مطلب مفيد بود.
اين مطلب مفيد نبود.

اظهارنظر (0)
ارسال يادداشت جديد 
 
نام و نام خانوادگي:
آدرس پست الکترونيکي:
توضيحات: