پايگاه اطلاعات
پايگاه اطلاعات: اینترنت
تغییر کلمه عبور
ارسال توسط abbas zamani on 15 February 2014 05:11 AM

دانشجویان محترم جهت تغییر کلمه عبور به آدرس 

http://eias.ui.ac.ir

مراجعه نمایند

(510 راي دهيد.)
اين مطلب مفيد بود.
اين مطلب مفيد نبود.

اظهارنظر (0)
ارسال يادداشت جديد 
 
نام و نام خانوادگي:
آدرس پست الکترونيکي:
توضيحات: